آموزش تعریف کلید برای سیستم سی آی ام (CIM)

توجه: برای انجام این مراحل، انجام دادن مرحله ی “تشخیص نوع سیستم ضد سرقت” الزامی است. و پس از اطمینان از تشخیص درست نوع سیستم مرحله زیر را انجام دهید:

بطور مثال برای تعریف کلید یک پراید با سیستم ضدسرقت CIM مراحل زیر را دنبال مینماییم:

1- وارد برنامه تعریف کلید پراید سی آی ام میشویم:
4

2- سپس برای بدست آوردن کد دسترسی ماشین گزینه زیر را انتخاب مینماییم:

5

3- توجه داشته باشید که برای تعریف کلید در سیستم سی آی ام، قبل ار تعریف کلید احتیاج به خنثی سازی ایسیو و آی سی یو میباشد. که طبق مراحل زیر این گزینه ها را انجام میدهیم:

6

4- در مرحله بعدی این گزینه را انتخاب نمایید:

7

5- حال پس ار انجام کامل مراخل 3 و 4 وارد گزینه زیر میشویم:

8

توجه کنید که برای سیستم سی آی ام حتما بایستی 2کلید تعریف شود در غیر این صورت برنامه کار نخواهد کرد.

6- در نهایت پس از انجام مراحل فوق گزینه “خواندن خطاهای ایسیو” را انتخاب نمایید و کدهای خطای نمایش داده شده را پاک نمایید، در غیر اینصورت امکان روشن نشدن ماشین وجود دارد.

9

 

طریقه تشخیص سیستم های ضدسرقت

با توجه به متنوع شدن ایسیوها نصب شده بر روی ماشین های تولیدی ولزوم تشخیص صحیح نوع ایسیولطفا مراحل زیر را دنبال کنید.

بطور مثال برای تشخیص نوع سیستم های ضدسرقت  برای یک خودرو پژو 405 از روش زیر استفاده مینماییم:

پس از وصل کردن کابل OBD به ماشین و پس از باز کردن برنامه طبق مراحل زیر پیش میرویم:

1-وارد برنامه تعریف کلید پژو 405 میشویم

2-در مرحله دوم این قسمت را انتخاب مینماییم:

طریقه تشخیص سیستم های ضدسرقت

3- وارد آیتم زیر میشویم:

طریقه تشخیص سیستم های ضدسرقت

4- در صورتی که ارتباط با خودرو برقرار شد به این معنی است که این سیستم و برنامه باهم منطبق هستند، در صورتی که پس ار چند ثانیه همچنان سیستم بصورت “در حال ارتباط با خودرو” ماند به این معنی است که این ecu این ماشین با این برنامه منطبق نبوده و باید از طریق برنامه ای دیگر مراحل را تکرار کنید.

طریقه تشخیص سیستم های ضدسرقت