آموزش کددهی ریموت فادینی || Fadini

دستورالعمل تعریف ریموت فادینی مدل های:     FADINI Birio2 – Birio 4 – Jubi 433 – Jubi Small Manual

fadini3

توجه: در ابتدا باید توجه نمایید رسیور شما ۶ پین و یا ۱۰ پین است.

این روش تعریف مربوط به هر دو مدل رسیور میباشد.

۱-      در جعبه رسیور را بازکنید. رسیور بعد از موتور قرار گرفته است.

۲-      جامپر (Strip) را مطابق شکل بر در محل C1  قرار دهید. که در عکس مشخص است.

۳-      برروی برد رسیور دکمه P  را که برای برنامه ریزی است را فشار دهید.

۴-      یکی از دکمه های ریموت خودرا فشار دهید. چراغ ال ای دی روشن میشود سپس دکمه ریموت را رها کنید.

۵-      جامپر را به حالت اولیه خود برگردانید.

۶-      این روش را برای دکمه های ۲-۳ و ۴ تکرار نمایید. توجه داشته باشید برای دکمه های بعدی از موقعیت های C2 و C3  و C4  به ترتیب استفاده نمایید.

۷-      در هر مرحله از کددهی هر دکمه باید جامپر را به حالت اول خود برگردانید.

۸-      ریموت شما کددهی با این روش کددهی شده است.