اویز طرح برنج با توپی تمام برنج

در سایزهای 20.25.32.38.50.63.75